?

Log in

No account? Create an account
Стецюк Катерина Ісаківна - Шпитьки — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Шпитьки

[ website | Шпитьки ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Стецюк Катерина Ісаківна [Nov. 12th, 2010|04:33 pm]
Шпитьки

chpytky

[parasolya]
[Tags|, ]

66 стор. Стецюк Катерина Ісаківна (23.11.1905, с. Шпитьки Київської обл. – 04.08.2002, м. Київ) – український історик. Доктор історичних наук (1961). У 1928 закінчила факультет профосвіти Київського інституту народної освіти. У 1938–1970 працювала в Інституті історії АН УРСР: 1938–1941 – молодший науковий співробітник, 1942–1970 – старший науковий співробітник відділу історії феодалізму.
Основні праці: “Вплив повстання Степана Разіна на Україну” (К., 1947), “Народні рухи на Лівобережній і Слобідській Україні в 50-70-х рр. ХVІІ ст.” (К., 1960).
Літ.: Овчаренко П. Стецюк Катерина Ісаківна // Вчені Інституту історії України: Біобібліографічний довідник. Серія “Українські історики”. Вип. 1. – К., 1998. – С. 310–311.

Джерело: http://www.archives.gov.ua/Publicat/Researches/Ogloblin.pdf

ще:
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8E%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%86%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
linkReply