?

Log in

No account? Create an account
Броз Тіто у Шпитьках - Шпитьки — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Шпитьки

[ website | Шпитьки ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Броз Тіто у Шпитьках [Nov. 19th, 2010|11:58 pm]
Шпитьки

chpytky

[parasolya]
[Tags|, , , ]

Тіто у Києві у 1956 роціСеляни згадують, що радгосп Більшовик села Шпитьки відвідував Броз Тіто, керівник Югославії.
У «З історії радянсько-югославських відносин у другій половині 40-х-першій половины 50-х років» (О.Ф.Юрченко, М.С.Каменецький http://www.history.org.ua/JournALL/Preprint/1988/2-2.pdf ) згадується про три поїздки Тіто в СРСР – у 1945, 1946 роках та у 1956.

«Під час візитів Й. Броз Тіто до СРСР навесні 1945 р. та у травні-червні 1946 р. між Радянським Союзом і Югославією було укладе-но договори про політичне й економічне співробітництво, а також підписано торговельну угоду. Товарообіг між СРСР і ФНРЮ становив у 1946 р. майже 39 млн.крб., а в 1947 р. - 60,5 млн. крб. У 1947 р. СРСР постачав у Югославію 100% сталі та понад 50% її імпорту нафтопродуктів. До цього можна додати безвідплатне постачати хлібопродуктів, допомогу у відновленні залізничної й автодорожної мережі, розмінування Дунаю радянськими саперами
(...)
« Візит М.С.Хрущова у 1955 р. до Югославії і відповідний візит Й.Броз Тіто у 1956 р. до СРСР, укладення двосторонніх міжурядо-вої та міжпартійної декларацій відіграли вирішальну роль у розвитку дальшого радянсько-югославського співробітництва. Ці події ши-роко висвітлені у радянській історіографії. Нормалізація відносин викликала щире схвалення і підтримку в народів двох країн, яких пов'язувала традиційна дружба, загартована в спільній боротьбі з фашизмом, і які важко переживали трагічні роки конфлікту. »

Окрім того, про візит Броза Тіто в Україну згадує Микита Хрущов у своїх «Спогадах». За його спогадами випливає, що саме відразу після війни Тіто міг відвідувати Шпитьки. Нажаль російськомовного примірника книжки не маю під рукою. Ось мій переклад з французької Khruchtchev, Souvenirs (éditions Robert Laffont, 1971, сторінка 356):

« Тіто приїхав до Москви відразу по закінченню війни з метою зустрітися зі Сталіним. Він мав у супроводі Карделя і Джиласа. Це саме тоді я з ним і познайомився. По обратній дорозі він зі своїми супутниками зробив зупинку у Києві. Вони бажали ознайомитися з регіоном, хоча б і через вікно вагона. Сталін мені зателефонував: «Прийми їх найкращим чином і особисто під час їх перебування у Києві. Я хочу, що б Тіто відчув, що наша країна має тепле і дружнє ставлення до Югославії. Зроби так, що б українці його прийняли у найщіриший способ».
«Добре» відповів я, «все буде зроблено, як ти бажаєш. Ми дуже раді приймати товарища Тіто у нас». 
І ми це довели не словом, а ділом, відкривши обійми Тіто і його товаришам, за найкращими поєднаними російськими і українськими традиціями гостинності, да тай, що було забуто те матеріально скрутне становище в якому ти тоді перебували. На прохання тіто я організував відвідини сільського господарства.  Він заявив, що був вражений побаченим, а це був неабиякий комплімент, у післядень війни, коли наша економіка була ще розвалена, та й сільське господарство було не в кращому стані
». 

Отож можна припустити, що візит Тіто до радгоспа Більшовик відбувся саме у супроводі Хрущова у 1945 чи 1946 році.

у 1946 році Тіто відвідав СРСР влітку (May 27 - June 10 On a friendly visit to USSR)
http://www.titoville.com/partthree.html

а у 1945 був  протягом 5-7 квітня(April 5-7 Visiting Moscow he closes a deal on friendship and mutual help in the post-war cooperation with the USSR.)
http://www.titoville.com/parttwo.html

Тобто, найбільш вірогідна дата відвідин Шпитьок Брозом Тіто припадає на травень-червень 1946 року.


linkReply