?

Log in

No account? Create an account
"Шпитьківська" кіностудія - Шпитьки — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Шпитьки

[ website | Шпитьки ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

"Шпитьківська" кіностудія [Nov. 25th, 2010|09:33 pm]
Шпитьки

chpytky

[parasolya]
[Tags|, , ]

Час від часу чутно новини з різних джерел щодо знятих серіалів чи кліпів в кінопавільонах біля Шпитьок.

ось співачка Йолка, яка здається активно експлуатує ностальжі за СРСР, зняла кліп Прованс в цих павільонах.
кліп тут:

"И хотя в песне поется о Франции, снимали видео под Киевом, превратив село Шпитьки в настоящий красочный Прованс. Стилисты создали необычайно элегантный и утончённый образ для Ёлки."
http://music.itop.net/News/4506

PS: Шпитьок там і близько нема. Прованса, до речі, також.
linkReply