?

Log in

No account? Create an account
Шпитьки [entries|archive|friends|userinfo]
Шпитьки

[ website | Шпитьки ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Цікаве джерело [Oct. 17th, 2011|04:57 pm]
Шпитьки

chpytky

[parasolya]
Новий сайт "Хата з краю" http://hataskrayu.org.ua/

"Метою створення сайту є:

1.  Своєчасне  та повноцінне інформування громадян України  (зокрема

жителів сіл Шпитьки, Горбовичі, Мрія та Лісне) про діяльність
Києво-Святошинської районної ради та Шпитьківської сільської ради
."linkReply

Comments:
From: (Anonymous)
2013-03-31 06:55 pm (UTC)
Як стало відомо, що депутат С/.Р с.Шпитьки а також вчитель школи цього ж села Рекеда Тетяна Іванівна веде глибоко аморальний спосіб життя.
В усьому світі,зараз багато говорять на дуже проблемну тему "Моральний облік та цінності молоді".І тому постає запитання "Хто навчає сучасну молодь Моральним цінностям та який приклад подають сучасні вчителі..?????!!!" Рекеда Тетяна Іванівна -людина, яка вдома самостійно виготовляє спиртні напої (самогон) і реалізує його своїм же учням,та розплачується ним з людьми за роботу на власному обійсті ;людина яка проживає з чоловіком та батьком іншої родини,і не соромлячись ні свого положення ,ні людей, приймає його один раз на тиждень для плотських втіх.Сором і ганьба їй..!!!!І мені шкода тих батьків ,які немаючі вибору відводять своїх дітей у Шпитьківську школу на виховання до людини, яка навіть не чула, що таке порядність!!!!
Ця людина соромить інших вчителів, які дійсно вчителі з великої літери.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: parasolya
2013-04-02 10:09 pm (UTC)
підписуйтесь, прошу.
називається "анонімний наклеп"
(Reply) (Parent) (Thread)