?

Log in

No account? Create an account
Студія фільмів біля Шпитьок - Шпитьки — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Шпитьки

[ website | Шпитьки ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Студія фільмів біля Шпитьок [Dec. 27th, 2014|06:37 pm]
Шпитьки

chpytky

[parasolya]
Ось сайт Вікторія Фільм Студіоз яка розташувала свої павільони біля Гурівщини, тобто недалеко від кладовища села Шпитьки
http://www.victoriafilmstudios.com/#!untitled/c1vje

На цьому сайті ми дізнаємося, що компанію PRO-TV, якій належать павільони і студія було засновано у 1996 році Віктором Приходьком.
Перша робота реалізована в павільонах студії датована, якщо не помиляюсь, 2002 роком. Всього на території є 10 павільонів найбільший з яких 2500м2, а всього студії розташовані на 36 гектарах.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: olga43_21
2015-11-23 08:19 pm (UTC)
Доброго дня! Скажіть, а де Ви дістали такі цікаві відеозаписи?
(Reply) (Thread)